12 Eylül 2012 Çarşamba

EL-HAFİZ(c.c)


EL-HAFİZ(c.c)
EL-HAFİZ

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şey'i belli vaktine kadar afat ve belalardan saklıyan...

Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur.

Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir.

İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır.

Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafiz ism-i şerifinin tecelliyatındandır. Bir hayvan kimyevi tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlı otları bilir ve onları yemez. Kulların amellerinin yazılması, zayi olmaktan korunması da Hafiz isminin iktizasıdır. Bu bakımdan ahirette yeniden dirilme ve yaptıklarından hesaba çekilme ile Hafiz isminin yakından alakası vardır.
EL-HAFİZ ism-i şerifini; "Nefsinin ve malının korunması." için 998 adet tesbih etmek gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder