11 Eylül 2012 Salı

ER-RAHİM (c.c)


ER-RAHİM (c.c)
ER-RAHÎM
Pek ziyade merhamet edici;
Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı...
Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ'nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahîm ism-i şerîfi ise, mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan mü'minler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder.
ER-RAHİM (c.c) ism-i şerifini; "Maddi ve manevi rızka nail olmak" için 258 adet tesbih etmek gerekir. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder