20 Eylül 2012 Perşembe

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (16)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler

16. NAMAZIN SONUNDA SÖYLENİLEN DUALAR ;

Muaz b. Cebel.(r.a) Rasulullah(s.a.v)'in elinden tutup şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Ey Muaz vallahi Ben seni seviyorum. " Muaz (r.a) da:" Anam babam Sana fada olsun Ya Rasulellah ben de Seni seviyorum dedi. " Rasulullah:" Sana tavsiyede bulunuyorum. Ey muaz her namazın ardından şu duayı hiç bırakma:

" Allahümme E inni alazikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike (Allah'ım bana Seni zikretme, şükretme ve Sana güzel ibadet etmeme yardım et.) " (Ebu Davud, Nesei, İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban).

 Ebu Hureyre (r.a) Rasulullah(s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Kim her namazdan sonra otuzüç defa Allah'ı tesbih eder.(Subhanallah der), otuzüç defa Allah'a hamdeder.(Elhamdülillah der), otuzüç defa tekbir getirir.(Allahu Ekber der) ki bu doksan dokuz eder, sonra da:" La ilahe illallahu vahdehu la şerikelehü, lehü'l-Mülkü ve lehü'l-Hamdü ve hüve alaküllişeyin Kadir (Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur, mülkiyet O'nundur, hamd O'nundur, O herşeye kadirdir. )" der de yüze tamamlarsa günahları deniz köpüğü kadarda olsa bağışlanır. " (Müslim).

Sa'd b. Ebi Vakkas(r.a) Rasulullah (s.a.v)'in her namazın ardından şu kelimelerle Allah'a sığındığını rivayet etmiştir:

" Allahümme inni eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike en uradde ila erzelil umri, ve eûzü bike min fitneti'd-Dünya, ve eûzü bike min fitneti'l-Kabri Allah'ım ben cimrilik ve korkaklıktan Sana sığınırım, ömrümün en aşağısını döndürülmekten Sana sığınırım, dünya fitnesi ve imtihanından Sana sığınırım, kabir imtihanından Sana sığınırım.)" (Buhari).

 Mü'minlerin annesi Cüveyriye b. el-Haris(r.a) Bir gün Rasulullah(sav) sabahleyin erkenden O sabah namazını mescidinde kılarken yanından ayrıldığını sonra kuşluk vaktinde hâlˆ mescidinde otururken Rasulullah'ın tekrar yanına geldiğini ve şöyle buyurduğunu anlatır:

" seni bıraktığım halde hâlâ öylece duruyor musun?" . Ben de:" Evet" dedim.

Bunun üzerine Rasulullah(sav) şöyle buyurdu: " Ben senden sonra dörk kelime söyledim, eğer bugünden beri söylediklerinle tartılsalar onlar daha ağır gelir:

" Subhanelahil AzŒm ve bi Hamdihi adeda halgıhi ve rızâ nefsihi ve zŒnete arşıhi ve midâde kelimâtihiğYüce Allah'ı yarattıklarının sayısınca, gönlünün rızasınca, arşıalasının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebince tesbih eder, hamdederim".) (Müslim).

Kaynak; http://www.sevde.de

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder