25 Eylül 2012 Salı

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (51)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler

51. RIZKI GELİŞTİRME VE BORCU ÖDEME DUASI ;

Mü'minlerin annesi Aişe Validemiz (r.a) şöyle anlatır: " Ebu Bekir (r.a) benim yanıma geldi ve: Rasulullah (s.a.v)'den bana öğrettiği duayı duydum. " Ben de:" Nedir o?" dedim. Şöyle dedi:

" Meryemoğlu İsa arkadaşlarına şöyle öğretiyordu:

" Şayet sizden birinizin dağ dolusu altın borcu olsa ve Allah'a şu duayı okusa Allah borcunu ödetir: " "Allahümme fâricelhemmi Kâşifel ğammi mücŒbedda'vetil-muddarriin Rahmanüddinya vel Ahira ve Rahimehuma ente turhimuni ferhamni bi Rahmetin tuğnini biha an Rahmeti men sivake"

Ebu Bekir (r.a) der ki:Ben Allah'a bu şekilde dua ederdim, Allah bana faydalarını getirir, borcum ödenirdi. "

 Hz. Aişe Validemiz der ki: " Ben de bu dua ile dua ederdim. Kısa zamanda Allah beni ne bana sadaka olarak verilmiş ne de miras yoluyla gelmiş olan bir rızıkla rızıklandırdı. Allah borcumu ödetti, aileme güzel bir şekilde bunu bölüştürdüm. Abdurrahman'ın kızını da bu maldan üç ukiyye (12 dirhem) süs ve zinet taktım, bize de geriye iyi bir mal arttı. " (Bezzar, Hakim, İsbehani).

 Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

" Ey Muaz sana dua edebileceğin bir dua öğreteyim mi?. Eğer üzerinden Sabir dağı kadar borç olsa Allah onu senden ödetir.

Ey Muaz Allah'a şöyle dua et: " Kul Allahümme Malike'l Mülki tü'ti'l-mülke men teşâu ve tuizzü men teşâu ve tuzillü men teşâu biyedike'l- Hayri inneke ala Külli şey in Kadir. Tulicu'l-Leyle fi'n-Nehari ve tulicu'n-Nehari fi'l-Leyl. Ve tuhricu'l-Meyyite mine'l-Hayy ve türziku men teşâu biğayri hisab. Rahmane'd-Dünya ve'l-Ahirati ve Rahime huma tu'timen teşâu minha ve temneu menteşau, irhamni rahmeten tuğnini biha an Rahmeti men sivâke. " (Taberani).
Kaynak; http://www.sevde.de/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder