20 Eylül 2012 Perşembe

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (7)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler


7. İKİ REKAT KUŞLUK NAMAZI İLE HER AYDAN ÜÇGÜN ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ;

Ebu Hureyre (r.a)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

" Benim dostum (s.a.v) bana her aydan üçgün oruç tutmamı, iki rekat kuşluk namazı kılmamı yatmadan öncede vitir namazını kılmamı tavsiye etti. " (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesei).

 İbn-u Huzeyme'nin kitabında ise şu lafızla rivayet edilmiştir:

" Benim dostum (s.a.v) terk etmediğim üç şeyi tavsiye etti; vitir namazını kılmadan uyumamamı, iki rekat kuşluk namazını bırakmamamı, çünki kuşluk namazı Allah'a yönelenlerin namazıdır, her aydan da üçgün oruç tutmamı. "

Abdullah b. Amr b. el-ås (ra) Rasulullah (sav)'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir:

" Her aydan üçgün oruç tutmak bütün sene oruç tutmaktır. " (Buhari, Müslim).

Ebu Zer(ra)'dan Efendimiz(sav)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

" Sabaha çıkan sizin her bir ekleminden dolayı bir sadaka vardır;şu var ki her bir tesbih bir sadakadır. Her bir tahmid bir sadakadır, her bir tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz da bunu karşılar. " (Müslim).

Yine Ebu Zer (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

" Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:Kim her aydan üçgün oruç tutarsa bu bir yıl oruç tutma demektir. " Allah Taala da Kitab'ında bu hükmü tasdik için şöyle buyurmuştur:" Kim bir hasene getirirse ona on misli vardır. " (En'am:160). Bu nedenle birgün on güne tekabül eder. " (Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace, Müsned, İbn-i Huzeyme)

 Abdullah b. Amr (ra)'dan şu hadis rivayet olunur ki:

Bir adam Rasulullah(sav)'a oruç hakkında soru sormuştu. O da şöyle buyurdu:

" Her ayın onüçüncü, ondördüncü ve onbeşinci gününde üçgün oruç tutmaya bak. " (Taberani, el-Evsat'ta rivayet eder).
 
Cerir(ra) da Rasulullah (sav)'den şu hadisi rivayet etmiştir:
" Her aydan üçgün oruç tutmak bir sene oruç tutmaktır. Her ayın onüçü, ondördü ve onbeşinin sabahı Eyyamu'l-Biyd'dir. " (Nesei, Beyhaki).

Kaynak; http://www.sevde.de

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder