20 Eylül 2012 Perşembe

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (14)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler

14. NAMAZA DEVAM ETMEK;

Abdullah b. ömer (r.a) Hz. Peygamber(s.a.v)'in bir gün namazı andığı ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Kim namaza devam ederse onun için namaz Kıyamet Günü'nde kurtuluş, burhan ve nur olur. Kim de devam etmez ise onun ne kurtuluşu, ne burhanı ve ne de nuru olur. Kıyamet Günü de Karun, Firavn, Haman ve Ubey b. Halef ile beraber olur. " (Müsned).

Enes (ra) şöyle demiştir:

" Namaz Hz. Peygamber(s.a.v)'e Miraç Gecesi'nde elli vakit olarak farz kılınmış, sonra da beş vakte kadar indirilmiştir. Sonra da şöyle nida edilmiştir:" Ey Muhammed şu bir gerçektir ki katımda söz değiştirilemez. Sana bu beş vakitle elli vakit sevabı vardır. " (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace).

 Ebu Katâde kanalı ile Hz. Peygamber(s.a.v)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

" Allah şöyle buyurdu:" Ben ümmetine beş vakit namaz farz kıldım ve kendi katımda da şu sözü verdim ki kim bu beş vakit namazı vaktinde riayet ederek gelirse onu cennete koyarım. Kim de buna riayet etmez ise benim katında onun için bir söz yoktur. " (Ebu Davud).

Ebu Hureyre(r.a) Rasulullah(s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

" Ne dersiniz. Sizin birinizin kapısında bir nehir olsa da ondan her gün beş defa yıkansa onun kirinden birşey kalır mı?" . Oradakiler:" -Hayır onun kirinden birşey kalmaz " dediler. Rasulullah da şöyle buyurdu:" İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah onlarla hataları yokedip siler. " (Buhari, Müslim, Tirmiz, İbn-i Mace, Nesei).

 Amr b. Said anlatır:

" Hz. Osman(r.a)'ın yanında idim. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi:" Rasulullah(s.a.v)'i şöyle derken işittim:" Hiçbir müslüman kişi yoktur ki ona farz namazın vakti gelirde namazın abdestini, huşuunu, rukusunu, güzelce yapsında, namazdan önceki büyük günah işlemediği haldeki diğer günahlarını örtmesin . Bu durum her zaman için de böyledir. " (Müslim).

Osman b. Affan(r.a) Rasulullah(s.a.v)'i şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir:

" Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa o sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de cemaatle sabah namazını kılarsa o sanki gecenin tümünü ihya etmiş gibidir. " (Müslim)

 Ebu Musa (ra) Rasulullah(sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girer. " (Buhari, Müslim).

Kaynak; http://www.sevde.de

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder