25 Eylül 2012 Salı

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (43)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler

43. UYUMA SIRASINDA OKUNACAK DUA ;

Ebu Umare el-Bera b. Azib (r.a) Rasulullah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Ey falanca yatağına girdiğinde şöyle de:" Allahümme Eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve Elce'tü Zahri ileyke rağbeten ve Rahmeten ileyke la melce'e ve la mencâ minke illa ileyke amentü bi kitabike ellezi enzelte, ve nebiyyike ellezi erselte Fe inneke in mittü min leyletike mittü ala'l-Fıtrati ve in Esbahtü esbahtü hayran. " (Buhari, Müslim).

 Ebu Said el-Hudri (r.a) Efendimiz (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Kim yatağına girdiği sırada " Estağfirullahe ellezi la İlahe illa hü el Hayye'l-Kayyume ve etubü ileyh" derse, günahları denizin köpüğü, ağacın yaprağı, kum yığınının taneleri ve dünyanın günlerinin sayısı kadar da olsa affolunur. " (Tirmizi).

 Enes b. Malik (r.a) Rasulullah (s.a.v)'İn şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Kim yatağına girdiğinde:" el-Hamdülillahi'llezi Kefâni, ve'l-Hamdülillahi ellezi menne aleyye fe efdale" derse Allah'ı bütün mahlukatın övgüsü ile hamdetmiş olur. " (Beyhaki).
Kaynak; http://www.sevde.de/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder