15 Eylül 2012 Cumartesi

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Maddeli Hadis-i Şerifler (iki maddeli)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Maddeli Hadis-i Şerifler

İki maddeli hadis-i şerifler
İki şeyin korkusu
Ümmetim için şu iki şeyden korkuyorum:
1- Bolluk ve rahat içinde iken, şehvetlerine uymalarından,
2- Namazı ve Kur’anı terk etmelerinden. (Taberani)
Beladan kurtulanlar
Ahir zamanda, şiddetli belaya maruz kalınır. Ancak şu iki sınıf kurtulur:
1- Allah’ın dini için, dili ile ve kalbi ile mücadele eden,
2- Dinini anlayıp tasdik eden. (Ebu Nuaym)
İki şeyi koruyan
Şu iki şeyini koruyan mümin, Cennete girer:
1- İki çene arasını,
2- İki bacak arasını. (İ.Ahmed)
Şefaat etmem!
Şu iki sınıfa şefaat etmem:
1- Zalim sultana,
2- Dinde ifrata kaçanlara, aşırı gidenlere. (Taberani)
İki sınıf salih olursa
Şu iki sınıf sâlih olursa, ümmetim sâlih olur:
1- İdareciler,
2- Âlimler. (Ebu Nuaym)
İslamiyet’ten nasipsiz
Şu iki sınıfın, İslamiyet’ten nasibi yoktur:
1- Mürciye [Cebriye de denilir. Günahı da Allah işletir diyenler],
2- Kaderiye [kaderi inkâr edenler]. (Beyheki)
İki şeye uyun
Bıraktığım iki şeye uyan, hidayet üzere olur. Uymayan sapıtır:
1- Kitabullah,
2- Ehl-i beytim. (İ. Hibban)
İhtiyar
Yaşlının gönlü şu iki şeye karşı gençtir:
1- Uzun yaşama isteği,
2- Mal sevgisi. (Abdülgani bin Sa’d)
Gıpta edilir
Şu iki kişiye gıpta edilir:
 1- İlmi ile amel edene,
2- Malını, Allah yolunda harcayana. (Buhari)
En iyi iki şey
Şu iki şeyden daha iyisi yoktur:
1- Allah’a iman,
2- Onun kullarına iyilik etmek. (İ. Askalani)
 En kötü iki şey
Şu iki şeyden de, daha kötüsü yoktur:
1- Şirk,
2- İnsanlara kötülük etmek. (İ. Askalani)
 Reddedilmeyen iki dua
Şu iki vakitte edilen dua reddedilmez:
1- Ezan okunurken,
 2- Savaş kızışınca. (Ebu Davud)
Dünyada korkmayan
 Hak teâlâ buyurur:
İki korku ile iki güvenmek bir araya gelmez:
1- Dünyada benden korkmayan, kıyamette korkar,
 2- Dünyada benden korkan, kıyamette, korkulardan emin olur. (İ. Ahmed)
Sevilen iki haslet
Allah’ın sevdiği iki haslet:
1- Cömertlik,
2- Maddi ve manevi fedakârlık. (Beyheki)
Nefret edilen haslet
Allah’ın nefret ettiği iki haslet:
 1- Cimrilik,
 2- Kötü ahlak. (Beyheki)
Borçlanmak
Borç iki kısımdır:
1- Ödemek niyeti ile borçlanıp da, ödeyemeden ölenin kefiliyim,
 2- Ödememek niyeti ile borçlanıp da, borcunu ödemeden ölenin, sevabları alınıp, alacaklısına verilir. (Taberani)
Allah yardım eder
 Allahü teâlâ, şu iki kişiye yardım eder:
 1- Cihad edene,
2- Namusunu korumak için evlenene. (Nesai)
 Duanın kabulü için
Duanın kabul olması için iki şey lazımdır:
1- İhlâs ile yapmak,
2- Yediği ve giydiği helal olmak. (Tergib-üs-salât)
 Cennetlik ve cehennemlik kimse
Şu iki şeyden biri cennete, öteki cehenneme girmeyi gerektirir:
1- Şirk üzere ölmemiş olan Cennete girer,
2- Şirk üzere ölen Cehenneme girer. (Müslim)
 Allah’tan uzak olan Şu iki kimse,
Allah’tan çok uzakta olur:
 1- İdarecilerle düşüp kalkar, onların zulme ait sözlerini tasdik eder,
 2- Çocuklarını eşit tutmaz, yetimin hakkı konusunda, Allah’tan korkmaz. (İ. Asakir)
 İki zayıf
 Şu iki zayıf hakkında Allah’tan korkun:
1- Dul kadın,
 2- Yetim. (Beyheki)
 Dininizi süsleyin
 Dininizi şu iki hasletle süsleyin:
 1- Cömertlik,
 2- Güzel ahlak. (Taberani)
 Akrabaya sadaka
Akrabaya sadaka vermenin iki sevabı vardır:
1- Sadaka sevabı,
 2- Sıla-i rahim sevabı. (Tirmizi)
Âlim iki türlüdür:
 1- İlmi ile Allah’ın rızasını arayan, ilmi paraya değişmeyen,
 2- İlmi ile dünyalık peşine düşen, ilmi paraya değişen. İlmini, Allah’ın kullarından esirger, kıyamette ona ateşten gömlek giydirilir. (Deylemi)
 İki berat
Kırk gün yatsı ve sabah namazını, cemaatle kılana, iki berat verilir:
1- Cehennemden kurtuluş beratı
2- Münafıklıktan kurtuluş beraatı. (Hatib)
Yükselmenin yolu
Allah katında yükselmek için, şu iki şeyi yap:
1- Sana karşı cahillik yapana, hilm ile karşılık ver,
2- Sana vermeyene, ihsanda bulun. (İ. Adiy)
 İki meyte
 İki meyte ile iki kan helâldir:
 1- İki meyte, balık ve çekirgedir
. 2- İki kan, ciğer ve dalaktır. (Hâkim) [Meyte, boğazlanmadan leş olarak ölen hayvandır. Böyle ölen hayvan yenmez. Balıkla çekirge bundan müstesnadır. Dinimizde kan da yenmez. Ancak dalak ve ciğer hariçtir.]
 Oruçlunun iki sevinci
 Oruçlu için iki sevinç vardır:
 1- İftar edince,
2- Ahirette, Allah mükâfatını verince. (Buhari)
 İki damla ile iki adım
Şu iki damladan ve iki adımdan daha sevimli hiçbir şey yoktur:
1- İki damla, Allah korkusundan akıtılan gözyaşı ile Allah yolunda akıtılan kan.
 2- İki adım, cihad [dini yaymak] için atılan adım ile bir farzı yerine getirmek için atılan adım.
(Tirmizi)

Kaynak; www.dinimizislam.com.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder