23 Ekim 2012 Salı

Allah’ın (c.c) Sıfatları


Allah’ın (cc) Sıfatları;

Allah'ın (cc) zâtî, subûtî ve ve fiilî sıfatları nelerdir?


Allah’ın (cc)sıfatları iki guruba ayrılır:

SIFÂT-I ZATİYE
Yalnızca Allah’ın(c.c) zatına ait olan sıfatlardır.

1-Vücud: Allah (c.c)vardır.
2-Kıdem: Allah’ın (c.c)varlığının başlangıcı yoktur.
3-Beka: Allah’ın (cc)varlığının sonu yoktur. Daimîdir.
4-Vahdaniyet: Allah (c.c) birdir. Ortağı ve yardımcısı yoktur.
5-Muhalefetün lil-havadis: Allah’ın(c.c) benzeri yoktur. Yarattığı hiç bir mahlûka benzemez.
6-Kıyam binefsihi: Allah (c.c)mekândan münezzehtir. O’nun(c.c) için zaman ve mekân kavramı yoktur.

SIFÂT-I SUBÛTİYE
Allah’ın (c.c), yarattıklarına belli ölçülerde verdiği en
yüksek mertebesi, yine Allah’a (c.c)ait olan sıfatlardır.

1- Hayat: Allah(c.c) diridir.
2- İlim: Allah (c.c) bütün kalpleri gizli fikirleri, herkesin her şeyini bilir.
3- Sem’: Allah (c.c) bütün mahlûkatın sesli sessiz her şeyini işitir.
4- Basar: Allah (c.c)uzak yakın, gece gündüz, açık kapalı her şeyi görür.
5- İrade: Allah(c.c) ne dilerse onu yapar.
6- Kudret: Allah’ın (c.c)her şeye gücü yeter.
7- Kelâm: Allah’ın(c.c) söylemesi olup Kur'ân ve bütün semavi kitaplardır.
8- Tekvîn: Allah (c.c)bütün kâinatı yaratmıştır. (Tekvin sıfatı, sıfat-ı fiiliye olarak izah edilmiştir.)

Sıfat-ı Fiiliye (Tekvîn)
Allah’ın (c.c), kainatı yaratmasında ve idare etmesinde görünen sıfatlarıdır.

1- Halk: Allah (c.c)istediği şeyi yaratır.
2- İbda’: Allah (c.c)numune ve örneği olmadan yaratır.
3- İnşa: Allah (c.c)malzeme ve maddeleri de yoktan var eder.
4- İhya: Allah(c.c) hayat vermek istediği şeyleri canlandırır.
5- İmate: Allah (c.c) istediğinde hayat verdiği canlıların canını alır.
6- Terzîk: Allah (c.c)rızka muhtaç kıldığı canlıların rızkını verir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder