20 Kasım 2012 Salı

Esma-i Erbain Duasından Sonra Okunan Dua!

 
Esma-i Erbain Duasından Sonra Okunan Dua!
Esmai Erbain duasından sonra şu aşağıdaki duada okunur;
ALLAHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE BÎHAKKI HEZİ-HİL ESMAt-ŞERÎFETİ VE ŞEREFEHA VE KERAME-TİHA EN TUSALLÎYE ÂLÂ SEYYİDİNA MUHAMME-DIN VE ÂLÂ ÂLİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ES-ELÜKE ÎMANEN VE EMANEN MİN UKUBATÎDDÜNYA VEL AHİRETİ VEENTAHBÎSE ANNÎ EBSAREZZALE-METİ VELMÜRÎDÎNE BİSSUE VEEN-TASRÎFE KULU-BEHÜM AN ŞERRİ MA YÜDMtRUNEHÜ İLÂ HAYRİ MA LA YEMLİKÜHÜ GAYRÜKE ALLAHÜMME HE-ZEDDUAÜ MİNNÎ VE MİNKEL İCABETÜ VE HEZEL CEHDÜ MİNNİ VE ALEYKEL TÜKLANÜ VELÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİLLAHİL ALİYYİL AZÎMİ VE SALLALLAHÜ ÂLÂ HAYRİ HALKIHİ MUHAMMEDİN VE ÂLİHİ’TTAYYİBİNET T AHİRİNE EC-MEÎNE BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHLMÎNE.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder