20 Kasım 2012 Salı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 14. isim ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 14. isim ve Havasları
«YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ»
İlâhi isimlerden bir ism-i şerif de «Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.

Manâsı:

Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) kâfii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!

Havass ve Esrarı:

Ceriab-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.SF) Hazretleri buyurur ki:
• Bir kimse, Allah Teâlânın; rızkına genişlik vermesini murad etse: Bu zikri şerifi günde 7000 kere olmak üzere bir yıl kamilen zikir etmelidir.
• Bu tertip üzere iken eşiyle mücamaat olsa; sâlih bir çocuk hasıl olur.
Bu ismin hassalarındandır:
• Bir kişinin bir kimse yanında bir haceti, dileği olsa; haliyle gönlünün istediği şekilde meydana gelir. Fakat bunun için bu ism-i şerifi misk ve zağferanla geyik derisine yazıp o kimsenin mekânında bir yere göm-melidir. Ve ismin zikrine meşgul olmalıdır. Muradı hasıl olur.
• Bu ismin hassasmda Esrar-ı acibe (Acaib sırlar) çoktur.
• Bu ismin zikri ile çokça meşgul olunca Cenâb-ı hakkdan her ne temennisi olursa reva olur. Nail olamadığı arzularına bu ismin (duanın) berekâtıyla ka-vuştukdan sonra hatıra gelmeyen ve mümkün olmayan isteklerine de ulaşır.
• Yakınları arasında derecesi yükselir.
• Zengin olursa fakir olmaz. Ve çok ihsanlara nail olur. Allah Teâlâ’nın inâyetiyle (65).
• Bir kimsenin katında dileğin olsa; hasıl olmasa bu adı geyik derisine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin eşiğinin üstüne gizlemelisin. Düeğin hasıl olur. Toprak tutarsın, altın olur. Ama gönlünde şek şüphe olmaması gerekir. Tâ ki; muradın hasıl olsun (66).
• Bir kimsenin gönlü birisine kapılsa da ondan ümid hasıl olmasa; ne kadar ki cehd etse çare bulunmasa; dilese ki onu kendisine yalvarta: Bu azim ismi geyik derisine misk ve zağferanla yazsın. Ve dilediği kişinin evinin üst eşiğine gizlesin. Muradı hasıl olur.
• Günü: Pazar
Gecesi: Perşembe
Ulvi Meleği: Bağgaahaiyle
Süfli Meleği: Gazhatişin
Buhuru: Günlük

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder