20 Kasım 2012 Salı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 18. isim ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 18. isim ve Havasları
«Y DEYYAANE’L ÎBADİ KÜLLÜN YEGUUMU HAA-DÎÂN, LİREHBETİHÎ VE RAĞBETİHλ
Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Deyyan»dır. Kullarını mübalağa ile muhasebe edici (hesaba çekici) dir ki; hâli şanlarına âlim-i mutlakdır. (Kullarının her hallerini, hareketlerini ve niyetlerinin ne olduğunu mutlaka en iyi bilen) demekdir.

Mânâsı:

Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemâl ve Mevlâyı müteâl; kahrı celâl azametin ter-hibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin ter-gıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

Havass ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
• Bir kimse bu ism-i şerifi her gün 5000 kere olmak üzere 90 gün zikir edip bu isimle dua etse; acaib-ler, garaibler (acaib-garaib şeyler) görür. Ervah ve eş-bâha mutasarrıf olur. Hızır ve Ilyas Aleyhimüsselâmla karada ve denizde mutasarrıf olur. Allah’ın kudretiyle.
? -
Bu şerefli ismin hassalanndandır :
• Bu kutsal ismi beyaz bir ipek üzerine yazıp emanet eşyanın üzerine konulsa o emanet her türlü tehlikeden korunmuş olur.
• Eğer meyyitin (ölünün) kefenine yazılsa kabirde cesedi değişikliğe uğramaz.
• Bars alâmeti üzerine yazılsa Allah’ın izniyle hastalığa yakalanmaz.
• Eğer bir kişinin yolculuğa çıkmasına, gurbete gitmesine razı olunmazsa ikameti (evinde kalması) niyetine bu ismi yazıp olduğu mevziide Kıbleye teveccühü (Kıble yönüne) olan bir yere gömmelidir.
• Bir kimse ticaret için yolculuğa çıkmak arzu ettiğinde misk ve zağferanla bu ism-i şerifi geyik de risine yazıp satacağı metaın arasına koysa hırsızdan ve hıyanetlikden malı korunur.
• Bir kimse tenha bir mekânda bu büyük ismi gündüz 10.000 defa ve gece 10.000 defa zikir etse (okusa) Hakk Teâlâ bütün insanları ona teshir edip yaratıklar ona musahhar olurlar (75).
• Eğer bir kimse altm gibi, gümüş gibi bir nesneyi ya da bir miktar parayı emanet olarak verse; ve nasıl vermişse bir değişikliğe uğramadan ve inkâr edilmeden öylece almak için bu duayı bir beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp başındaki başlığının bir tarafında bulundursa; verdiği emaneti hiç bir değişikliğe uğramaz.
• Eğer bu isim kefene yazılsa o ölüye sual olunmaz.
• Bir kimse yolculuğa çıkmak istese de yakınları buna razı olmasalar. O Mşinin niyetine bu ismi eşref saatde yazıp Kıbleye karşı sağlam bir duvar dibinde gizlemelidir. O kimse yolculukdan geri kalır (76).

1 yorum:

  1. İyi günler Esma-i idrisiyye faziletleri çoğu yerde farklı farkı geçiyo. Sizden ricam bu konuyla ilgili kaynağınız indirebileceğimiz bi kitapsa eğer bana gönderirmisiniz?

    YanıtlaSil