20 Kasım 2012 Salı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 8. isim ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 8. isim ve Havasları
«YÂ DAİMÜ BİLÂ FENÂİN VELÂ ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ»
Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Ed Daim» dir. Devamlı ve sonsuz demektir.

Mânâsı:

Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim ni’metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi! Bütün esma-i efâliye, esma-i sı-fatıya ve esma-i zâtiyen ile vücud-u daimsin. Âlem-i mülk ve melekût, Âlem-i nasut ve ceberut ve Âlem-i vü-cub lahutda envai tecelliyatı daimen ile daimi mutlak ve hakimi muhakkak; daim-bakî sensin. Tasarruflarının daimliğine ebedî ve asla fena ve zeval târi olmayan, tagayyur ve tebeddül kabul etmeyen padişah-ı bi-zeval; daim, baki, kaim lâyezal Cenâb-ı Hudayı lâye-zalsın (C. Şâne).

Havass ve Esrarı:
i
Eğer bir kimse makamından azl edilmemesini, sabit (devamlı) kalmasını dilese; 3 gün oruç tutmalı sonra bu azîm (büyük) ismi her gün 300 kere ve her gün öğle namazından sonra 50 şer kez okumalı. Makamından azl edilmez.
• Ve.. Düşmanı ona bir şey yapamaz.
• Her kim bu büyük ismi Ramazan’ın 27. ci gecesi altın veya gümüş yüzüğe nakş ettirse de parmağında taşısa; makamından hiç bir suretde azl olmaz (48).
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
• Bir kimse bir isde ya da bir makamda sabit kadem olmağı murad etse; yahut bir kimseyi bir işde sabit kadem kılmak düese; kendi niyetine yahut bir kimse niyetine 3 gün oruç tutup günde 300 kere bu ism-i şerifi zikir etmeğe meşgul olsa; Hak Teâlâ hacetini yerine getirir.
• Her gün zikir eden kimse mertebesinde sabit olup sakıt olmaz. Hususiyle bir yüzük kaşına nakşettirip parmağında taşısa ve zikrine meşgul olsa.. O kim-
- se mertebesinde ve mansıbında sabit olup rütbesinden sakıt olmaz.
• Bir kimse bir korkulu mekânda kalsa; tehlikeli canavarlardan ve benzeri diğer yaratıklardan kork-sa; bu ism-i şerifi 100 kere okuyup bir parmağına üfür-se ve o mevzide dilediği kadar daire çekip o dairenin içinde bulunsa; bütün âfetlerden, her türlü tehlikeden korunur. Allah’ın izniyle (49).
# Bir kimse işinde sabit kadem olup işinin bâtıl olmamasını dilese; bunun için abdestli bulunduğu hâlde 3 gün oruç tutup her gün bu adı 300 defa okusa ve 3 günden sonra iki rekât namaz kılıp Allah’dan hacet dilese; ne haceti varsa reva olur (50).
Günü: Pazar
Gecesi: Pazar
Ulvi Meleği: Tedaiyle
Süfli Meleği: Fesutişin
Buhuru: Asfur

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder