17 Kasım 2012 Cumartesi

Esmai İdrisiye 40 erbain 40 isimESMAİ İDRİSİYE 40 ERBAİN 40 İSİM

KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI;
 
Allahümme inni es'elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es'eluke imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi't tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.

Bu Dua ve Esmalar: İdris Peygamber A.S Tarafından hazırlanılmıştır. Ve bu sebeble esmai idrisiyye
diye adlandırılmıştır.

Hz. İdris peygamber ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır.
bu dualarla Allah'ı teala'ya dua etmiş ve kabul olunmuştur.
 
Ebul Mekarim Fahreddin hazretleri bu duaları farsçaya çevirmistir. Hazreti İdris Aleyhisselam doğumu Mısır- Kahire'de Menef dedikleri yerde olmuştur.Annesi Büzüre Babası Büzr ismiyle anılmaktadır. Babası hz. Adem (a.s)ın beşinci karından gelen evlatlarındandır. 1. Hazreti Ademin oğlu Şit (A.S.) dır 2. Şit (A.S.) Oğlu Kaynan' dır. 3.Kaynan'ın oğlu Mehlail'dir. 4. Mehlail'in oğlu Büzr'dür. 5. Büzr'ün oğlu Uhnun'dur. ki İdris (A.S.) dır.

BİRİNCİ İSİM DUA : Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey'in ve varisühü.

İKİNCİ İSİM DUA : Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.

ÜÇÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Allah'ül mahmudü fi külli fialihi.

DÖRDÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Rahmane külli şey'in ve rahimehü.

BEŞİNCİ İSİM DUA :
Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.

ALTINCI İSİM DUA : Yâ Kayyumu fela yefütü şey'ün min ilmihi vela yeudühü.

YEDİNCİ İSİM DUA : Yâ Vahidül baki evvelü külli şey'in ve ahirühü.

SEKİZİNCİ İSİM DUA : Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.

DOKUZUNCU İSİM DUA :
Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey'e kemislihi.

ONUNCU İSİM DUA : Yâ Bari'e fela şey'e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.

ONBİRİNCİ İSİM DUA : Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi'l ukulü livasfi azameti.

ONİKİNCİ İSİM DUA : Yâ Bari'ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.

ONÜÇÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Zekiyyü't tahirü min külli afetin likudsihi.

ONDÖRDÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Kafi el müvessı'î lima halaka min ata ya fazlıhi.

ONBEŞİNCİ İSİM DUA : Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.

ONALTINCI İSİM DUA: Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey'in rahmeten ve ilmen.

ONYEDİNCİ İSİM DUA : Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle'l halaıkı mennehü.

ONSEKİZİNCİ İSİM DUA : Yâ Deyyane'l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi.

ONDOKUZUNCU İSİM DUA : Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea'dühü.

YİRMİNCİ İSİM DUA : Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea'zehü.

YİRMİBİRİNCİ İSİM DUA : Yâ Tamme fela tesifü'l elsünü külle künhi celâlihi.

YİRMİİKİNCİ İSİM DUA :
Yâ Mübdiâl bedâ'i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.

YİRMİÜÇÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey'in min hıfzıhi vela yeudühü.

YİRMİDÖRDÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey'ün min halkıhi.

YİRMİBEŞİNCİ İSİM DUA : Yâ Muidü ma efnahü izabereza'l halaiki lidavetihi min mekafetihi.

YİRMİALTINCI İSİM DUA : Yâ Hamidü'l fealü zelcemni velmenni ala cemî'ı halkıhî bilutfihi.

YİRMİYEDİNCİ İSİM DUA : Yâ Azizü'l menîü-l galibe âlâ cemî'ı emrihi fela şeye yuadülihü.

YİRMİSEKİZİNCİ İSİM DUA : Yâ Kahirü zü'l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.

YİRMİDOKUZUNCU İSİM DUA : Yâ Garîbe'l müteali fevka külli şey'in ulüvvü irtifâ'ıhî.

OTUZUNCU İSİM DUA : Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.

OTUZBİRİNCİ İSİM DUA : Yâ Nure külli şey'in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.

OTUZİKİNCİ İSİM DUA : Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey'in ulüvvü irtifa'ihi.

OTUZÜÇÜNCÜ İSİM DUA :
Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey'e yüazühü min halkıhi.

OTUZDÖRDÜNCÜ İSİM DUA : Yâ Mubdîe'l beraya ve muÎde ma ba'de fenaıha bikudretihi.

OTUZBEŞİNCİ İSİM DUA : Yâ Celilü'l mütekebbiri âlâ külli şey'in vel adlü emrühü vessıdku
va'dühü.
OTUZALTINCI İSİM DUA : Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.

OTUZYEDİNCİ İSİM DUA :
Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey'in adlehü.

OTUZSEKİZİNCİ İSİM DUA :
Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ
yezille izzühü.

OTUZDOKUZUNCU İSİM DUA : Yâ Karibe'l mücibül,mudani dune külli şey'in kurbehü.

KIRKINCI İSİM DUA : Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve
yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin
ve recaî hîne tengatiu hîletî.

20 yorum:

 1. ahmet hocamın kitabıyla burda yazanlar arasında hareke farkı var..neden?
  mesela ikinci isimde..ya ilahel alihetirrefia yazıyor kitabta burda ise aliheter-refii yazıyor?
  el cevap...?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. burda yazan dogrudur. Esmai İlâhiyei Zâti’yeden bir ismi şerif de Yâ İlâ-hel âlihe dir. Yani Hakkıyla mâbud (İbadet edilen) ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.
   Mânâsı:
   Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin. Celâli izzetin gayet yücedir.

   Sil
 2. Türkçe olarak yazılan arapca metinler hiçbir zaman aslına uymaz. Her daim yanlış okunur. Lütfen arapca veya osmalıca öğrenirsek bu hatalara düşmeyiz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah razı olsun doğru söylediniz ?

   Sil
  2. Allah razı olsun doğru söylediniz ?

   Sil
 3. S.a burdaki 40. İsmi şerifle hocamın kitabındaki çok farklı 40.duayı 40 ve 41 olarak vermiş neden acaba

  YanıtlaSil
 4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 5. Kardeşim bu kitapta ikinci isim olarak zikredilen ya ilahe alihe diye bir cümle var ki bu cümle şirktir yani arapça olarak diyorki ey ilahların ilahı ya bir müslüman bunu söylediği zaman ne olur müşrik olur bunu ahmet hoca arapçayı bildiği halde nasıl bunu koyuyor dua diye yazık çok yazık insanlar şirke giriyor haberleri yok

  YanıtlaSil
 6. Kardeşim bu kitapta ikinci isim olarak zikredilen ya ilahe alihe diye bir cümle var ki bu cümle şirktir yani arapça olarak diyorki ey ilahların ilahı ya bir müslüman bunu söylediği zaman ne olur müşrik olur bunu ahmet hoca arapçayı bildiği halde nasıl bunu koyuyor dua diye yazık çok yazık insanlar şirke giriyor haberleri yok

  YanıtlaSil


 7. يا اله الآلهة الرفيع جلاله
  Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.

  YanıtlaSil
 8. Allahtan başka ilah mi varki böyle söylüyorsunuz ey ilahların ilahi dediğiniz zaman tek ilah olan allahtan başka ilahların varliğinı kabul etmiş oluyorsunuzki bunu söyleyen kafir ve müşrik olur bunun lami cimi yok benimle arapca yarıştirmaya kalkmayın ben arabim ana dilimde arapça

  YanıtlaSil
 9. Allahtan başka ilah mi varki böyle söylüyorsunuz ey ilahların ilahi dediğiniz zaman tek ilah olan allahtan başka ilahların varliğinı kabul etmiş oluyorsunuzki bunu söyleyen kafir ve müşrik olur bunun lami cimi yok benimle arapca yarıştirmaya kalkmayın ben arabim ana dilimde arapça

  YanıtlaSil


 10. يا اله الآلهة الرفيع جلاله
  Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.

  YanıtlaSil
 11. Allah birdir ya ey ilahların ilahı deyince insan başka ilahların varlığını kabul etmiş olurki buda en büyük şirktir

  YanıtlaSil
 12. Allah birdir ya ey ilahların ilahı deyince insan başka ilahların varlığını kabul etmiş olurki buda en büyük şirktir

  YanıtlaSil


 13. يا اله الآلهة الرفيع جلاله
  Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.

  YanıtlaSil
 14. Benim gibi arapçayı bilmeyen onsan bu duayı oludu zaman şirke girebiliro yüzden Ahmet hocanın düzeltmesi lazım

  YanıtlaSil
 15. Benim gibi arapçayı bilmeyen onsan bu duayı oludu zaman şirke girebiliro yüzden Ahmet hocanın düzeltmesi lazım

  YanıtlaSil
 16. Bahsi Geçen 2. İsmi Şerif'in Mealini ele alacak olursak Cümlede düşüklük olduğunda mütevellitde olabilir Niyet temizliğinede Bağlı Olabilir ve Esma-i Erbain İdrisiyye'nin bendeki Cildinden Harfiyen Şöyle Yazmaktadır. "Ey Celâli Yüce Olan, (batıl) ilahlar(ın Gerçek) İlâh'ı! Ya İlah. Yani kendini ilah Zannedip Böbürlenip Zulmeden zavallıların Gerçek ve Tek Kıdret Sahibi İlah'ı Manasını Taşımaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca'nın da Her Zaman Dediği Gibi Tefsirsiz Meal Adamı Dinden Çıkarabilir. Direkt Mealini Yprumlarken Lütfen Tefsir ve Fıkhı Mutlaka Dikkate Alarak Kalbinizi Ferah Tutun Selam ve Dua ile...

  YanıtlaSil
 17. Bi arapcasini yazın bunları böyle okumak sakıncalı. Farklı anlamlar meydana gatirir

  YanıtlaSil