6 Kasım 2012 Salı

Kıyametin büyük alametleri


Kıyametin büyük alametleri;

Meşhur Cibril hadisinde, bir zat, kıyametin alametlerini sordu. Resulullah (s.a.v)'da bildirdi. O zat gittikten sonra, Resulullah bize, "Bunları sorup giden, Cebrail aleyhisselam idi. Size dininizi bildirmek için gelmişti." buyurdu. (Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi)

Kıyametin  büyük alametleri vardır.

Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani, İbni Cerir ve İbni Hibban’daki hadis-i şerifte, şu on alametin çıkacağı bildirilmiştir:

1.  Hazret-i Mehdi gelecek:

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar." [Tirmizi]

"Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdi’dir, sözünü dinleyin” diyecektir." [Ebu Nuaym]

2.  Deccal gelecek:

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur." [İ. E. Şeybe]

3.  Hazret-i İsa gökten inecek:

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi." [Nisa 157]

"Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır." (Nisa 158)

"Elbette o [Hazret-i İsa’nın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!" [Zuhruf 61, Beydavi]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

"İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır." [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

"İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar." [Ebu Davud]

"On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ. Ahmed, Taberani, İ. Hibban, İ. Cerir]

4.  Dabbet-ül-arz çıkacak:

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:

"Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur." [Tirmizi]

"O söz başlarına geldiği zaman, [Kıyamet alametleri zuhur edince], onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler." [Neml 82, Tefsir-i Kurtubi]

5.  Yecüc ve Mecüc çıkacak:

Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

"Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler." [Enbiya 96]

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir." [İbni Cerir]

6.  Duman çıkacak:

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!" [Duhan 10]

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:

"Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir." [Ebu Davud]

7.  Güneş batıdan doğacak:

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez." [Buhari, Müslim]

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez." [Enam 158]

Âlimler, bu âyetteki alametlerden birini de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.

8.  Ateş çıkacak:

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır." [Müslim]

9.  Yer batması görülecek:

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace]

10.  Kâbe yıkılacak:

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum." [Buhari, Müslim]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder