23 Kasım 2012 Cuma

Tesbih namazı nasıl kılınır. Faziletleri nelerdir.

 
Tesbih namazı nasıl kılınır faziletleri nelerdir?

İbn-i Abbâs ve Ebû Râfî -radıyallâhu anhüm- anlatıyor;

 Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve selem- Abbâs bin Abdülmuttalib’e dediler ki:

“Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapayım mı? Sana bağışta bulunayım mı? Sana ikram edeyim mi? Sana on hasleti nasıl yapacağını bildireyim mi? Eğer sen bunu yaparsan Allâh senin bütün günahlarını; önceki-sonraki, eski-yeni, hatâen yapılan, kasden yapılan, küçük-büyük, gizli-açık yani hepsini affeder.

Bu on haslet şunlardır: dört rek’at namaz kılarsın. Her bir rek’atte Fâtiha sûresi ve bir sûre okursun.

Birinci rek’atte kıraati tamamlayınca, ayakta olduğun hâlde on beş kere ‘sübhânellâhi ve’l-hamdü li’llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va’llâhu ekber’ dersin. Sonra rükû yapıp orada aynı tesbihi on kere söylersin, rukûdan başını kaldırır on kere daha söylersin. Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi on kere söylersin. Secdeden başını kaldırınca da on kere tekrarlarsın. Tekrar secdeye varıp yine on kere aynı tesbihi söylersin. İkinci secdeden başını kaldırınca da on kere söylersin. Böylece bir rekatte bunları yetmiş beş defâ söylemiş olursun.

Aynı şeyleri dört rek’atte de yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere, haftada yapamazsan ayda bir kere, o da olmazsa yılda bir kere yap. Yılda bir kere de kılamazsan hiç olmazsa ömründe bir kere yap.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Vitr, 19)

Tesbih namazı aşağıda hazırlanmış olduğu duaları okuyarak ve gösterilen adımlara uyarak kılınır.

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır.
Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezber bilmek gerekir.
“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
Tesbih Namazının Kılınışı
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber”
diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
  • Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
  • İkinci rek’ate kalkılır.
2.Rekat
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
  • İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme sallive Allâhümme bârik duaları okunur.
  • Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat
Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
  • Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
  • Dördüncü rek’ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

  • Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik,Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
  • Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
  • Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75′dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.
  • Dua edilir.
Tesbih Namazını Cemmat ile Kılmak
Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.
Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir…Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendileride ona uyarak kılsalar caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, “Amellerinizi iptal etmeyiniz” emr-i İlahisine aykırı düşer.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder