20 Eylül 2012 Perşembe

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (26)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler

26. FATİHA SURESİ HAKKINDA;

Ebu Hureyre(r.a) Rasulullah(s.a.v)'i şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir:

" Allah Teaala şöyle buyurmuştur:" Namazı Benimle kulum arasında iki bölüme ayırdım. Kulum için de istetiği vardır. "

Diğer bir rivayette ise şöyledir:

" Namazın yarısı Benim, yarısı da kulumundur".

Kul, " El-Hamdülillahi Rabbilalemin" dediğinde, Allah (c.c):" Kulum Bana hamdetti" buyurur.

Kul:" Er-Rahmanirrahim" dediğinde, Allah (c.c):" Kulum Beni övdü" buyurur.

Kul:" Maliki yevmiddin" dediğinde, Allah (c.c):" Kulum Beni yüceltti" buyurur.

Kul:" Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz" dediğinde, Allah (c.c):" Bu Benimle kulum arasındadır. Kuluma da istediği vardır" buyurur.

Kul:" İhdinassıratalmüstakim, Sıratallezine enamte a'leyhim ğayril mağdûbi aleyhim veladdallin" dediğinde, Allah (c.c):" Bu kulum içindir ve kuluma da istediği vardır" buyurur. " (Müslim).

 Ebu Said el-Mualli(r.a) şöyle anlatır:

" Mescidde namaz kılıyordum. Rasulullah(s.a.v) beni çağırdı, ben hemen çağrısına cevap vermedim. Sonra yanına vardım ve:

" Ya Rasulellah ben namaz kılıyordum" dedim.

Bunun üzerine şöyle buyurdu:

" Allah:" sizi çağırdığında Allah ve Rasulüne cevap veriniz" (Enfal:24), dememişmidir.

Sonra şöyle dedi:

" Sana mescidden çıkmadan önce bir sure öğreteceğim ki bu sure Kur'an'daki en büyük suredir".

Elimden tuttu ve mescidden çıkmayı istetiğimizde ben:
" Ya Rasulellah, Sen:" Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteceğim" demiştin" dedim.

Şöyle buyurdu:

" El-Hamdülillahi Rabilalemin ki bu es-Sebu'l-Mesâni(Yedi çift övgüdür) ve Bana verilen en büyük suredir. " (Buhari, Ebu Davud, Nesei, İbn-i Mace).
 
Kaynak; http://www.sevde.de

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder