20 Eylül 2012 Perşembe

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler - (19)


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den Altın Öğütler

19. GÜNAHLARI BIRAKIP, ALLAH'a İTAAT EDİP O'nu ZİKRETMEYE SARILMAK;

Ümmü Enes (r.a)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Ya Rasulellah bana tavsiyede bulun. 

Rasulullah şöyle buyurmuştur:

" Günahlardan hicret et (terket), zira bu hicretin en faziletlisidir. Farzlara devem et, zira bu cihadın en faziletlisidir. Allah'ı zikri de çok yap, çünkü sen Allah'a çok zikirden daha sevimli bir şey getiremezsin. " (Taberani).

Ebu Hureyre(r.a) Rasulullah(s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

" Allah şöyle buyurur: Ben kulumun Bana olan zannının yanındayım ve Beni zikrettiğinde onun yanında olurum. Eğer Beni kendi içinde anarsa Ben de onu kendi içimde anarım. Eğer Beni bir toplulukta anarsa Ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer Bana bir kulaç yaklaşırsa Ben ona iki kulaç yaklaşırım. Eğer Bana yürüyerek gelirse Ben de ona koşarak gelirim. " (Buhari, Müslim, Tirmizi).

Muaviye(r.a) şöyle anlatır:

Hz. Peygamber(s.a.v) mescidde zikir halkasının yanına çıktı ve:

" Sizi buraya hangi şey oturttu?" diye sordu.

Onlarda:

" Allah'ı zikretmek, bizi İslam'a eriştirip bunula bize bağışta bulunduğu şeylere hamdetmek için oturduk" dediler.

O da şöyle dedi:

" Allah için söyleyin, sizi ancak bu mu oturttu?" dedi.

Onlar:

" Vallahi bizi ancak bu oturttu" dediler.

O da şöyle dedi:

" Bakın Ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak şu var ki bana Cebrail geldi ve Allah Taala'nın sizinle meleklere iftihar edip öğündüğünü bildirdi. " (Müslim, Tirmizi, Nesei).

Kaynak; http://www.sevde.de

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder