21 Ekim 2012 Pazar

ihlas suresi

ihlas suresi


İhlas Suresi'nin Meali;

Bismillahirrahmanirrahim.

"Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad"

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey Resûlüm de ki: Allah birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir; ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. Doğmamış, doğurmamıştır. Ezelî ve ebedidir. Hiçbir şey ona benzer, denk ve küfüv olamaz.”


İhlas Suresi'nin Adı;

İhlas suresi'nin kaynaklarda tespit edilen yirmiyi aşkın adı vardır. Ancak yaygın olarak İslâm dininin temel ilkesi tevhîd inancının vecîz bir ifadesi olan "ihlas" adıyla tanınmıştır. En çok kullanılan isimlerinden biri de "Kul hüvellahü ehad"dır. İhlas suresi ayrıca "Samed, Tevhîd, Esâs, Tecrîd, Necat, Velayet, Mukaşkışe, Muavvize" isimleriyle de anılmaktadır.

İhlas Suresi'nin Nüzulü;

Kuran-ı kerimdeki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke'de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'e gelerek "Bize rabbinin soyunu anlat" dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indirdiğini bildiren rivayetleri delil getirirler.

Medine'de indiğini söyleyenler ise Yahudilerle Hristiyanların Hz. Peygamber (s.a.v.)'e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail'in Hz. Peygamber'e gelip "Kul hüvellahü ehad" sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir.

Ancak sûrenin üslup ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

Nüzul Sebebi;

Müşrikler peygamberimize (s.a.v) gelerek “Bize Rabbini vasfet. Nasıl bir varlıktır bize öğret” dediler. Cebrail (a.s) gelerek bu sureyi inzal buyurdu. Diğer bir rivayete göre müşrikler peygamberimize (s.a.v) “Mahlûkatı Allah yarattı diyorsun. Peki, Allah’ı kim yarattı?” şeklinde soru yönelttiler. Peygamberimiz (s.a.v) bu suale üzüldü ve yüzü öfkeden kızardı. Cebrail (a.s) gelerek peygamberimizi teselli etti ve “Şefkat kanatlarını uzat” tavsiyesinde bulundu. Sonra yüce Allah “ihlas suresini” inzal buyurdu.

Kaynak;bkz. Râzî, XXXII, 175-176; İbn Âşûr, XXX, 609-611; Emin Işık, "ihlas suresi", Dİ A, XXI, 537-538;Müsned, V, 133-134; Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175;Suyutî, Dürrü’l-Mensur, 8: 671

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder