22 Ekim 2012 Pazartesi

ihlas suresinin fazileti


ihlas suresinin fazileti

Enes Bin Mâlik (r.a) anlatıyor;
 
Resulullah (s.a.v) ile Tebükteydim. Güneş o gün aydınlık ve parıltılı (nurlu) olarak doğdu. Daha önce hiç böylesi görülmemişti. Cebrail (a.s.), Peygamber efendimizin (s.a.v)'e  geldi ve; "Ya Cebrail, bu gün güneşin daha nurlu ve parlak olarak doğdugunu görüyorum, geçmiş günlerde hiç böyle doğduğunu görmemiştim." buyurdu.

Cebrail (a.s.) Peygamber Efendimiz(s.a.v)'e; "Bugün Medîne'de Muaviye B.El Leysi öldü. Allah Teala onun üzerine namaz kılmak için yetmiş bin melek gönderdi" dedi.

Peygamber Efendimiz(s.a.v)  Cebrail Aleyhisselama: "O kul bu mertebeye ne ile nail oldu" diye sorunca;

"O kul geceleri ve gündüzleri, ayakta yürürken ve otururken Kul Hüvallahü Ehadı çok çok okurdu. Onun üzerine namaz kılman için yeri kısaltayım mı" dedi. Peygamber Efendimiz: "Evet" buyurdu ve onun üzerine namaz kıldı"

Peygamber Efendimiz (sav) ihlas suresinin faziletine ilişkin şöyle buyurmuştur:

1. Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki ihlas suresi Kur’ânın üçte birine denktir. (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân 13; Müslim, Misafirîn, 261; Ebû Dâvûd, Vitr 18; Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 11)

2. Bir adam peygamberimize (s.a.v) gelerek “Ben Kul hüvellaahü Ehad” suresini seviyorum” dedi. Peygamberimiz (s.a.v) “Onu sevmen seni cennete sokar” buyurdular. (Buhari, Ezan, 106; Tirmizi, Fezâil-i Kur’an, 11)

3. Peygamberimiz (s.a.v) bir sahabesini seriye kumandanı tayin etti ve bir bölük askerle gönderdi. O da komutan olduğu için namazları kıldırıyordu ve her namazdan sonra ihlas suresini okuyurdu. Döndükleri zaman bunu peygamberimize haber verdiler. Peygamberimiz (s.a.v) ona sordu: “Neden her namazdan sonra ihlas okuyorsun?” Sahabe dedi: “Ya Resulallah! Ben bu sureyi çok seviyorum. Onun için okuyorum.” Peygamberimiz (sav) buyurdular: “O zaman bil ki Allah da seni seviyor.” (Buhari, 4:206; Müslim, 1:557)

4. Akşam ve sabah ihlas suresi ve Muavvizateyni üçer defa okumak her türlü kötülükten korunmak için sana yeter. (Ebu Davud, Edeb, 101; Tirmizi, Daavât, 116; Nesai, İstiâze, 1)

5. Fahrettin-i Razi “Mefâtihu’l-Gayb” isimli hacimli tefsirinde Cebrail’in (as) Ebu Zerr-i Gıfârî hakkında “O çok ihlas okuduğu için melekler arasında çok tanındığını söylediğini” nakleder.

6. Bir adam peygamberimize (s.a.v) gelerek fakirlikten şikâyet etti. Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular. Evine girince ehline selam ver ve ihlas suresini oku!” Allah ondan dolayı senden fakirliği giderir.”(Taberani, Kebir, 2:340)

7. Arefe günü 1000 ihlas suresi okumak sünnettir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder