6 Kasım 2012 Salı

Çevre temizliği / Temizlik adabı


Çevre temizliği / Temizlik adabı
Müslüman, şahsî olarak rûh ve beden temizliğine îtina gösterdiği gibi evinin, sokağının ve
çevresinin de temiz olmasına âzâmî derecede ehemmiyet verir.
 
Müslümanın evi ve bulunduğu diğer yerler, sanki akşam veya sabah Resûlullâh Efendimiz
ziyârete gelecekmiş gibi tertipli ve düzenli olmalıdır.
 
Ayakkabılar ve terlikler lâlettayin bir şekilde sağa sola bırakılmamalı, bilakis karışıklığa meydan
vermeyecek ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde münâsip bir yere konmalıdır.
 
Mescid-i Harâm'ın ve Sevgili Peygamberimiz'in mescidinin kapılarında Müslümanın
nezâhet ve nezâfetine yakışmayan nâhoş manzaraların oluşmasına müsâade etmemelidir.
 
Husûsiyle hac ve umre ziyâretine gelen Müslümanlar bu konuda büyük bir ihtimam
göstermelidirler.
 
Resûl-i Ekrem Efendimiz 'in mekân ve çevre temizliğine işâret buyuran bir çok tavsiyeleri
mevcuttur. Meselâ Enes bin Mâlik'ten rivâyet edildiğine göre
Allâh Resûlü mescidin kıble istikâmetinde bir tükrük gördü. Onu bizzat eliyle temizledi.
Mübârek yüzlerinde, buna duyduğu kızgınlığın şiddeti görülüyordu.
 (Müslim, Mesâcid, 52; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, I, 255)
 
Efendimiz ümmetinin temiz, nâzik ve zarif olmasını ister, buna muhâlif davranışlardan uzak
durmalarını arzû ederdi. Dolayısıyle bir Müslümanın rastgele oraya buraya tükürmek gibi
insanları tiksindirecek durumlardan titizlikle uzak durması gerekir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
 
"Bana, iyisiyle kötüsüyle ümmetimin amelleri gösterildi. İyiliklerinin arasında, eziyet veren
şeyin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasında, mescidin içerisine tükürüp
onu temizlememeyi de gördüm." (Müslim, Mesâcid, 58)
 
Hadîs-i şerifte husûsiyle mescide tükürmek söz konusu edilmiştir.
Mescidler, Allâh'a ibâdet edilen mekânlar olmakla birlikte insanların toplu hâlde
bulunduğu yerlerdir. Bu mukaddes mekanların temizliğine dikkat eden mü'minler aynı şekilde
insanların ortak kullandığı yerlerin, gelip geçtiği yolların, sokak ve caddelerin de temizliğine
âzamî ihtimâm gösterirler.
Zîrâ bu gibi yerlerin de insanlara eziyet verici şeylerden arındırılması ve temiz tutulması
İslâm'ın emridir. Allâh Resûlü bu husus üzerinde önemle durmuş, özellikle yollarda eziyet
veren şeylerin kaldırılmasını îmânın bir şubesi olarak tavsif etmiştir.
(Müslim, Îmân, 58)
Bu bakımdan sâdece tükürmek değil, rastgele yerlere çöp atmak, araba park etmek, insanların
gelip geçmesini zorlaştıracak malzemeler koymak gibi her türlü eziyet verici hususlardan
sakınmak gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder