18 Eylül 2012 Salı

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN SOYAĞACI

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN SOYAĞACI 

Babası, Hz. Abdullah , Annesi, Hz. Amine Hatundur.


ZEVCELERİ;
 
Hz. Hatice (r.a), Hz. Sevde (r.a),  Hz. Aişe (r.a),  Hz. Hafsa (r.a), Hz.Zeynep binti Caşh (r.a),  Hz.Zeynep binti huzeyme (r.a), Hz. Ümmü Seleme (r.a), Hz. Safiyye (r.a) , Hz. Ümmü Habibe (r.a), Hz. Meymune (r.a), ve Hz. Cüveyriye (r a)

CARİYELERİ;
 
  Hz. Mariye  (r.a), oğlu İbrahim in annesi, Hz. Reyhane (r.a), Zeyneb Binti Caşhın bağışladığı bir cariye , bir savaştan Ona düşen güzel bir cariye.


ÇOCUKLARI;
 


TORUNLARI;
AMCALARI;
 
Hz Hamza (r.a), Hz. Abbas  (r.a),  Ebu Talib ,  Ebu Leheb,  Zubeyr, Abdulkabe , Muvakım , Dırar , Kusem , Muğıre , (lakabı : Haceldir ) Gaydak (adı Musabdır _ Nevfel olduğuda söylenmiştir) Avvam . { bunlardan yanalız Hamza ve Hz Abbas( r a ) Müslüman olmuştur.}[Amcalarının en yaşlısı Haris , en küçüğü Hz Abbas (r a) dır]

HALALARI ;
 
Safiyye, (Zübeyr Bin Avvam’ın annesidir) Atike , Berra , Erva , Ümeyme , Ümmü Hakim el Beyza {bunlardan Safiyye ve Erva Müslüman olmuştur.}

TEYZELERİ ;
 
Erva, Berre , Ümeyye , Ümmü Hakim ,


ANNEANNESİ;
 
Abdul Uzza kızı Berre , Berrenin annesi Esed kızı Ümmü Habib onun annesi de Avf kızı Berre dir. Böylece soy ağacı uzar gider.

BABAANNESİ;
 
Amr kızı Fatma dır . Amr babası Aid , Aidin babası İmran , onun ki de Mahzundur.
 
 BABA TARAFINDAN DEDELERİ;
Bütün kaynakların ittifakla belirttikleri, Kâinatın Efendisinin yirminci dedesine kadar uzanan neseb silsilesi de şöyledir:

Muhammed (a.s.m.),Abdullah, Abdülmuttalib (asıl ismi Şeybe), Hâşim,Abd-i Menâf (Muğîre),
Kusay,Kilab,Mürre, Kâb, Lüeyy, Galib, Fihr (Kureyş),Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme,Müdrike (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan.” 1

ANNE TARAFINDAN DEDELERİ
 
Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre…
 
Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb’da birleşmektedir.


İşte, Fahr-i Kâinat Efendimizin büyük dedeleri bu zâtlardı. Herbirinin zürriyeti çoğalmış ve herbiri pekçok cemaatların reisi ve birçok kabile ve aşîretlerin dedesi ve babası olmuşlardır.
Ancak, ne vakit birinin iki oğlu olsa veya bir kabile iki kola ayrılsa, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)in soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun büyük dedesi kim ise, yüzünde parlayan müstesnâ nûrdan bilinirdi.
 
Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi

Neseb âlimlerince, Peygamber Efendimizin yirminci dedesi olan Adnan’ın Hz. İbrâhim’in neslinden olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Adnan ile İbrâhim (a.s.) arasında uzun bir zaman mesafesi vardır. Bir kısım neseb âlimleri arada kırk batın (göbek) bulunduğunu belirtirler. Buna göre aradaki zaman biriminin ne kadar uzun olduğunu az çok tasavvur etmek mümkündür.


Bu sebeple, Resûl-i Ekrem Efendimizin yirminci dedesi Adnan’dan Hz. İbrâhim’e kadar olan ikinci kademe neseb silsilesi, basamak basamak tesbit edilememiştir. Bazı neseb âlimleri Peygamber Efendimizin nesebini yedi, bazısı da dokuz göbekte Hz. İsmâil’e bağlarlar. Bu, haliyle arada birçok basamakların atlandığını ortaya koyar.


 
Adnan’dan Hz. İbrâhim’e Kadar Olan Nesep Çizgisi
Bazı âlimler, Peygamber Efendimizin, Adnan’dan Hz. İbrâhim’e kadar olan ikinci kademe neseb silsilesini şöyle sıralarlar:
Adnan, Udd (veya Udad), Mukavvim, Nahur (veya Sârih), Teyrah, Ya’rub, Yeşcub, Nabit, İsmâil (a.s.), İbrâhim (a.s.)
Ayrıca, İbn-i İshâk, bundan sonra da, Resûl-i Ekrem Efendimizin neseb silsilesini tâ Âdem’e (a.s.) kadar götürür. Ancak belirtelim ki, diğer kaynaklar bu silsile üzerinde ittifak etmiş değillerdir.


Kaynak;1. Sîre, 1/1-3; Tabakât, 1/55-56; Ensâbü’l-Eşraf, 1012 vd; Taberî, 2/172-180Kainat’ ın Efendisi (ASM), Salih Suruç,http://islamasevgi.wordpress.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder